Onze opdrachten en referenten

Onze recente opdrachten en referenten

Om te mogen werken tussen iemands chaos en orde is vertrouwen belangrijk. Dat moeten we verdienen vanaf het eerste moment dat we elkaar leren kennen. Uiteraard zijn er ervaringen in het verleden die nu tellen. Daarom treft u hier gegevens van opdrachten en opdrachtgevers waarmee we met wederzijds plezier hebben samengewerkt. Zij zijn onze referenten en bij hen kunt u navraag doen over onze “kwaliteit in de praktijk”.

Recente opdrachten

2022 Kwartiermaker Regio Nijmegen Op Een Lijn (NOEL)

2021 Transitiemanager doelgroepnetwerk Gerontopsychiatrie in het kader van Low Volume High Complex cliëntgroepen

2020 Senior Adviseur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur De Lindenberg ten behoeve strategieontwikkeling

2020 Senior Adviseur Raad van Toezicht Notre Dame Des Anges ten behoeve van de topstructuur

2019 Senior-adviseur ontwikkeling proeftuin in de Geriatrische Revalidatiezorg.

2019 Senior-adviseur Alliantie Team VGZ en ZZG zorggroep. Ontwikkeling van meerjarenovereenkomst Juiste Zorg op de Juiste Plek

2019 Lid van het team Waardigheid en trots in de regio (WIR). Implementatie kwaliteitskader in zorgkantoor regio's

2019 Themacoördinator domeinoverstijgende samenwerking met aanbieders, gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars

2018 Senior-adviseur Commissie Nationaal Programma Ouderen ten behoeve follow-up programma Mijn Volgende Hoofdstuk.

2018 Programmaleider landelijk samenwerkingsverband Thuis en Veilig ten behoeve van avond en nachtzorg 24/7 voor kwetsbare ouderen.

2017 Senior-projectleider consortium Palliatieve Zorg Zuid Gelderland ten behoeve Nationaal Programma Palliatieve Zorg.

2017 Senior-adviseur voor het ministerie van VWS ten behoeve bekostiging wijkverpleging.

2017 Senior-projectleider traject Professioneel Leiderschap ZZG zorggroep.

2017 Senior-adviseur Nijmegen op Eenlijn (NOEL). Netwerkorganisatie ten behoeve van een goed functionerende eerste lijn.

2017 Senior-adviseur Beweging Dekkerswald; ontwikkeling van een innovatiecampus met Radboudumc, HAN, Topcare en ZZG zorggroep

Referenten

Jelle de Visser, lid raad van bestuur ZZG zorggroep

j.devisser@zzgzorggroep.nl

Kris Vissers; hoogleraar Palliatieve en pijngeneeskunde

Kris.vissers@radboudumc.nl

Ton Bakker, psychogeriatrie, voorzitter stichting Wetenschap Balans

t.bakker@swbalans.nl

René Penning de Vries, voorzitter Health Valley

Renepdv@gmail.com